Вести

Међународни научни скуп „Миграције и расељавања на Балкану“, Познањ (Пољска), 4-5. новембар 2016.

08.11.2016.

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном скупу „Миграције и расељавања на Балкану“, одржаном 4. и 5. новембра 2016. године у Познању. Организатори скупа су били Комисија за балканске студије Пољске Академије наука и Историјски нститут Универзитета „Адам Мицкијевић“ у Познању. Др Сореску Маринковић је имала усмено излагање на енглеском језику под насловом Contemporary Romanian Migration to Serbia: Stages, Actors, Reasons.

Програм скупа

Најновије