Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку

Руководилац: др Војислав Г. Павловић, научни саветник

Истраживања националне интеграције српског народа и њене интеракције са националним покретима у суседству током процеса ослобођења од стране власти и процеса стварања институција грађанског друштва чине основ за проучавање међусобних односа балканских држава током регионалних и светских сукоба који су обликовали судбину Балкана и Европе у 20. веку. Посебна пажња је посвећена приликама у којима се српски народ налазио под страном влашћу, процесу стварања југословенске државе, улози тоталитарних режима и идеологија на Балкану и међунационалним односима у комунистичкој Југославији. Пројекат подразумева упоредно историјско истраживање развоја политичких принципа, система и установа међу балканским народима током последња два века историје југоисточне Европе. Испитују се токови утицаја западноевропских политичких идеја и институција, њихово постепено усвајање у процесу укупне еманципације балканских народа на путу ка европском узору. Поред Србије, истраживање обухвата Грчку, Бугарску, Румунију, Албанију, Северну Македонију и Турску.

Сарадници:

др Војислав Г. Павловић, научни саветник, област истраживања: међународни односи у 20. веку, историја југословенског простора, историја Балкана

др Борис Милосављевић, виши научни сарадник, област истраживања: историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку, политичка теорија, политичка и друштвена историја, историја српске филозофије, теорија државе, историографија, политичка и правна филозофија.

др Драган Бакић, виши научни сарадник, област истраживања: историја Србије, Југославије и Балкана у ери светских ратова, нарочито дипломатија, спољна политика, међународни односи и безбедност; спољна политика Велике Британије према подунавској Европи.

др Душан Фундић, научни сарадник, област истраживања: спољна политика Аустроугарске, албанска и српска историја 19. и 20. века, студије национализма.

др Милосав З. Ђоковић, истраживач сарадник, област истраживања: црквена историја Српске цркве и  других помесних православних цркава, Католичке цркве, историја Србије у XIX и XX веку, ватиканско-српски/југословенски односи.

др Игор Вукадиновић, научни сарадник, област истраживања: савремена национална историја, историја Југославије и савремена историја Косова и Метохије.

др Ања Николић, истраживач сарадник, област истраживања: Босна и Херцеговина под аустроугарском управом, империјализам, колонијализам, национализам, компаративна историја, историја идеја.

мa Растко Ломпар, истраживач сарадник, област истраживања: историја фашизма, фашизам у Краљевини Југославији, историја Српске православне цркве, југословенско-немачки односи, антикомунизам.

ма Константин Драгаш, истраживач сарадник, област истраживања: историја дипломатских односа Србије и Италије; српско – италијански односи у XIX и XX веку; италијански иредентизам; компаративна историја идеологија политичких странака на Балкану 1870–1918.