МА Дуња Радојевић

истраживач сарадник

Контакт: dunja.radojevic@bi.sanu.ac.rs   

Профили на научним мрежама: 

Звање дипломирани професор језика и књижевности стекла је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2016. године. Следеће, 2017. године, на истом факултету одбранила је мастер рад Ономастика у уџбеничком комплету До встречи в России, стекавши звање мастер професора језика и књижевности. Докторске студије на Филолошком факултету похађа од 2017. године. Тема пријављене докторске дисертације Руска култура у српским и бугарским мемоарима од 1838. до 1918. године (ментор проф. др Ксенија Кончаревић. Од јуна 2018. године у радном је односу на Балканолошком институт САНУ. У оквиру међуакадемијске сарадње била је у два наврата на истраживачком боравку у Софији. У оквиру институтских активностиости учествовала је на обради дигиталне архиве института САНУ (ДАИС).

Области истраживања и истраживачке теме – руска култура (XVIII и XIX век), руска комуникациона култура, српска мемоаристика, бугарска мемоаристика, руска ономастика, универзални језици.

Библиографија

Чланци 

  • Радојевић, Д. "Герасим Зелић о Русији (Прилози проучавању житија Герасима Зелића)". Братство XXV (2021), 65–76.

  • Радојевић, Д. „Комуникациона култура као предмет конфронтационих руско-српских истраживања“. Славистика XXV/2 (2021), 272–284.

Конференције

  • Радојевић, Д. „Комуникациони неспоразуми узроковани дефицитом културолошких знања у ситуацијама руско-српског билингвизма.“ XIII научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 10. април 2021.