МА Константин Драгаш

истраживач сарадник

Контакт: konstantin.dragas@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама:

Рођен је 21. новембра 1993. године у Београду, где је завршио основну школу „Михаило Петровић Алас“ и Пету београдску гимназију (друштвено–језички смер). Учествовао је на општинским такмичењима из историје током школске 2005/06 и 2006/07 и оба пута освојио прво место. Основне студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду започео је 2012. године, и окончао 2016. године са просечном оценом 9,13. Одбранио је у септембру 2016. године дипломски рад под називом Политичке идеје Париске комуне 1871. на катедри за Општу историју 19. века, под менторством проф. др Милоша Ковића. На истом факултету је уписао и мастер студије, које је окончао 2017. године, просечном оценом 9,17 и одбранивши мастер рад под насловом Швајцарска искуства српских интелектуалаца (1864–1914), уз менторство истог професора. Уписан на докторске студије историје од 2018. године на Филозофском факултету у Београду, са пријављеном темом докторске дисертације под називом Италија и српско питање 1911–1915, која је у изради. Говори енглески, француски и италијански језик, пасивно се служи руским, и у мањој мери латинским.

Области истраживања  и истраживачке теме – политичка историја Европе, европских империја/нација и Балкана у XIX и XX веку; историја дипломатских односа Србије и Италије; српско – италијански односи у XIX и XX веку; италијански иредентизам; компаративна историја идеологија политичких странака на Балкану 1870–1918; италијански национализам; српско – француски културни и дипломатски односи; историја српског народа у Далмацији, Кнежевини/Краљевини Србији, Аустро-Угарској од 1804. до 1914; историја српских политичких странака од 1881. до 1918; идеје, облици, карактеристике, историјат револуционарне европске емиграције XIX века; историја политичких идеја (социјализам, либерализам, национализам) у контексту формирања идеологија модерне историје, културна историја, историја српске/европске штампе.

 

Пројекти:

2018 – Историја политичких идеја и институција на Балкану у XIX и XX веку (ред. број пројекта: 177011), пројекат финансиран од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, носилац: Балканолошки институт САНУ.

 

Библиографија

Објављени радови

  • Dragaš, К. „A review of contradictory interpretations of Giuseppe Mazzini's Political Thought on the Balkans. Mazzini between national democracies, imperialism and anti – imperialism“. In The Balkans in the Age of New Imperialism and Beyond, ed. by Vojislav G. Pavlović, 25–45. Académie Roumaine, Institut d' Études Sud– Est Européennes,  Brăila: Istros a Muzeului Brăilei „Carol I“, 2021.
  • Драгаш, К. „Коријере дела сера према Србији и "Српском питању" у Балканским ратовима (1912-1913): политички поглед из Италије“. Зборник матице српске за историју (ЗМСИ), 103 (2021), 53–89.
  • Драгаш, К. „Џејмс Фази (1794 – 1878) и Владимир Јовановић (1833 – 1922): познанство, утицаји, идеје. [James Fazy (1794 – 1878) and Vladimir Jovanović (1833 – 1922): Аcquaintance, Influences, Ideas]“. Зборник Матице српске за историју (ЗМСИ), 101 (1/2020) (2020), 31–52.

 

Прикази

  • Dragaš, K. „Federico Imparato, La „chiave dell' Adriatico. Antonio Salandra, Gaetano Salvemini, la Puglia e la politica balcanica dell' Italia liberale durante la Grande Guerra (1914–1918), Rubbettino Editore, 2019, 422 pp.“ Istraživanja, Journal of Historical Researches 31 (2020), 286–288.
  • Dragaš, K. „Marco Cuzzi, Dal Risorgimento al Mondo Nuovo. La Massoneria italiana nella Prima guerra mondiale, Milano: Mondadori Education S. p. A., 2017, 406 p.” Istraživanja, Journal of Historical Researches (30) (2019), 314–316. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7784
  • Dragaš, K. „Биографија профињеног фашисте. Е. ди Риенцо, Ћано. Јавни и приватни живот режимског зета Италије током црних двадесет година, Салерно едитриче, Рим 2018. E. di Rienzo, Ciano. Vita pubblica e privata del „genero di regime“ nell' Italia del Ventennio nero, Salerno Editrice, Roma 2018, pp. 700.“ Зборник матице српске за историју, бр. 100, (2/2019), 153–155. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7918
  • Dragaš, K. „D. Lieven. The End of Tsarist Russia: The March to World War I and Revolution. New York: Penguin Books, 2015, 443 p.” Balcanica XLIX (2018), 256–257. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7821

 

Конференције

  • Dragaš K. “The Political Ideology of the Risorgimento and the Serbian national movement in XIX century: the similarities and differences of the two political concepts and their heritage”. Presented at Layers and Connections of the Political, Rome, the Association for Political History (APH) and Luiss Guido Carli University Rome (School for Government), 14th – 21st June 2021.
  • Драгаш, K. „Ђузепе Мацини у српској публицистици и историографији пре Великог рата“[Giuseppe Mazzini nella storiografia e pubblicistica serba prima della Grande guerra]. Представљено на Научни скуп поводом 140 година успостављања дипломатских односа Србије и Италије (Convegno in occasione dei 140 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Serbia), Београд, Српска академија наука и уметности (САНУ), у организацији САНУ и Италијанског института за културу (Istituto italiano di cultura), 31. мај–1. јун 2019.
  • Dragaš K., „Mazzini between national democracies, imperialism and anti-imperialism: a review of contradictory interpretations of Giuseppe Mazzini's political thought and question of Balkans.”  Представљено на Political, Social and Religious Dynamics in South-EasternEurope (Dynamiques politiques, sociales et religeuses dans le Sud – Esteuropéen), у организацији AISSEE, 12th Congress of South – East European Studies, Букурешт, 2–7. септембар 2019.