Виноградарство и винарство на централном Балкану (15–19. век)

BalkViWine

 

Партнери

Балканолошки институт САНУ

Филозофски факултет Универзитета у Београду

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

 

Руководилац

др Небојша Шулетић, научни сарадник, Балканолошки институт САНУ

 

Истраживачи

др Валентина Живковић, научни саветник, Балканолошки институт САНУ

др Александар Фотић, научни сарадник, Филозофски факултет Универзитета у Београду

др Соња Петровић, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду

др Мирослав Павловић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

ма Драгана Лазић Стојковић, истраживач сарадник, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

 

О пројекту

Узгајање винове лозе има дубок утицај на економски, друштвени, културни и свакодневни живот на централном Балкану већ скоро два миленијума. Постоје, међутим, многе нејасноће када је реч о историјским сазнањима о виноградарству и винарству у османско доба. Основни циљ овог пројекта је да се испита утицај који је виноградарство османског доба имало на развој винске културе на данашњем централном Балкану. Истраживање ће бити примењено на главне виноградарске области на централном Балкану и обухватиће хронолошко раздобље од почетка 15. до краја 19. века. Истраживање ће бити засновано на различитим врстама историјских извора, али претежно на необјављеним материјалима из османских архива.

 

Циљеви

Специфични циљеви пројекта су: 1) да се испита хипотеза о османском добу као периоду дисконтинуитета у производњи вина; 2) да се утврде и мапирају главни виноградарски региони на централном Балкану у раном новом веку; 3) да се анализирају утицаји османске верске политике на производњу, опорезивање и конзумацију вина; 4) да се испитају различити начини коришћења грожђа и вина у исхрани и свакодневном животу; 5) да се истраже представе грожђа и вина у књижевности и визуелној култури.

 

Подршка и трајање

Пројекат се реализује у оквиру програма ПРИЗМА који финансира Фонд за науку Републике Србије у периоду од јануара 2024. до децембра 2026. године.