Регионалне апсолутне хронологије касног неолита Србије

Регионалне апсолутне хронологије касног неолита Србије

Партнери

Балканолошки институт САНУ
Лабораторија за биоархеологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Археолошки институт

 

Координатори и истраживачи

др Мирослав Марић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, руководилац пројекта
др Јелена Булатовић, научни сарадник, Лабораторија за биоархеологију, истраживач
др Немања Марковић, научни сарадник, Археолошки институт, истраживач

 

О пројекту

Пројекат се бави стварањем прецизнијих регионалних хронологија на основу апсолутних датума добијених комбиновањем резултата прикупљених методом радиоуљеничног датовања органских узорака и статистичке серијације керамичких асемблажа прикупљених током археолошких истраживања. Током трајања пројекта, најмање 5 археолошких локалитета из периода Винчанске културе биће обрађено и анализирано и потом применом Бајесијанског моделовања створење апсолутне хронологије локалитета које ће се потом моћи користити за будућа истраживања овог периода у региону који се налази око ових локалитета. Овим поступком показаће се потенцијал архивских археолошких података за конструисање референтне хронолошке мреже која би служила прецизнијим мерењима догађаја током трајања винчанске културе у различитим географским областима у којима се распростире током скоро миленијума свог трајања на централном Балкану и јужној Панонији. Ова мрежа референтних тачака (једна тачка је један анализирани локалитет) помоћи ће детаљнијем познавању динамике развоја неолитских винчанских заједница и промена које захватају подручје Балкана током касног шестог и у првој половини петог миленијума пре нове ере.

 

Циљеви

  1. Бајесијанском методом моделовања датума створити прецизне хронологије апсолутних датума винчанске културе на регионалном нивоу

  2. Прецизније хронолошки дефинисати промене у материјалној култури винчанских заједница

  3. Приказати предности употребе Бајесијанске хронологије и створити предложак за примену на другим периодима праисторије на тлу Србије

  4. Дисеменација знања о значају прецизног датовања у праисторији Балкана

 

Подршка и трајање

Пројекат финансира Фонд за науку републике Србије у периоду 2020–2022.