Драгољуб Живојиновић

Драгољуб Живојиновић (1934–2016) је био историчар, универзитетски професор и академик. Дипломирао је на групи за историју Филозофског факултета у Београду. Постдипломске студије, магистарске и докторске, завршио је на Универзитету Пенсилванија у Филаделфији, а постдокторске студије на Универзитету Харвард у Кембриџу (Бостон) у Сједињеним Америчким Државама.

Предавао је на Катедри за општу историју новог века на Филозофском факултету у Београду. Током своје академске каријере био је професор, по позиву, на неколико америчких универзитета. Добитник је више страних стипендија. Носилац је многих награда и признања, и био је члан наших и међународних удружења. За члана Српске академије наука и уметности изабран је 2006. године.

Академик Живојиновић се упоредо бавио општом и националном историјом. Питања везана за балканске просторе увек је настојао сагледати у светлости европских и светских збивања. Његова научна интересовања и области деловања веома су разноврсна и обухватају раздобље од XVI до XX века, као и шира питања европског и америчког континента. Посебно се бавио проблемима Првог светског рата и његовим завршетком.

С обзиром на ширину и разноврсност научног интересовања, академик Живојиновић је своја истраживања обављао у најважнијим научним центрима, архивама и библиотекама, у земљи и иностранству. Своју библиотеку и обимну архивску грађу завештао је Балканолошком институту САНУ.