Васа Чубриловић

Васа Чубриловић (1897–1990) је био историчар, универзитетски професор и академик.

Завршио је историју на Филозофском факултету у Београду, где је докторирао 1929. године на тему Босански устанак 1875-1878. Исте године примио га је професор Владимир Ћоровић за свог асистента на Семинару за општу историју новог века. После ослобођења Београда 20. октобра 1944. године враћа се на Филозофски факултет на катедру за националну историју. Бавио се претежно српском и југословенском историјом XIX и XX века.

Био је члан Српске академије наука и уметности, Југословенске академије знаности и умјетности, Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине и Црногорске академије наука и умјетности, као и почасни члан Академије наука СССР-а.

Када је 1967. године пензионисан на катедри за националну историју Филозофског факултета у Београду, његова научна и педагошка делатност се пренела на Српску академију наука и уметности. Она се испољавала на разним научним пројектима. Један од најважнијих био је формирање Балканолошког института 1969. године као посебне научне јединице у Српској академији наука. Он је био први директор Института и водио га је десет година. Замислио је да се Институт развија као строго научна установа са задатком да се посвети балканским студијама – историји, материјалној и духовној култури балканских народа почев од најстаријих времена све до савремених збивања у развоју односа међу балканским народима или њихових односа према народима осталог дела Европе и света. Колико је професор Чубриловић био везан за Балканолошки институт сведочи и чињеница да му је завештао своју библиотеку.