Интернет издања

ГУЈЕ И ЈАКРЕПИ. КЊЖЕВНОСТ, КУЛТУРА

Мирјана Детелић,
Лидија Делић (ур.)
ГУЈЕ И ЈАКРЕПИ. КЊЖЕВНОСТ, КУЛТУРА
Београд 2012

Дунавом од Бездана до Београда

Ђорђе С. Костић
Дунавом од Бездана до Београда
Belgrade 2012

СТЕРЕОТИП ВРЕМЕНА У ДИСКУРСУ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Aquatica

Мирјана Детелић
Лидија Делић
Аqуатица
књижевност, култура

Београд 2013