Интернет издања

ЗАЈЕДНИЧКО У СЛОВЕНСКОМ ФОЛКЛОРУ

Љубинко Раденковић (ур.)
ЗАЈЕДНИЧКО  У СЛОВЕНСКОМ  ФОЛКЛОРУ
Београд 2012

ДЕЧАНСКА ПУСТИЊА. СКИТОВИ И КЕЛИЈЕ МАНАСТИРА ДЕЧАНА

Даница Поповић, Бранислав Тодић, Драган Војводић
ДЕЧАНСКА ПУСТИЊА.  СКИТОВИ И КЕЛИЈЕ МАНАСТИРА ДЕЧАНА
Београд 2011

ГУЈЕ И ЈАКРЕПИ. КЊЖЕВНОСТ, КУЛТУРА

Мирјана Детелић,
Лидија Делић (ур.)
ГУЈЕ И ЈАКРЕПИ. КЊЖЕВНОСТ, КУЛТУРА
Београд 2012

Дунавом од Бездана до Београда

Ђорђе С. Костић
Дунавом од Бездана до Београда
Belgrade 2012

СТЕРЕОТИП ВРЕМЕНА У ДИСКУРСУ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Aquatica

Мирјана Детелић
Лидија Делић
Аqуатица
књижевност, култура

Београд 2013