Интернет издања

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXXVII (2007)

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXXVI (2005)

BALCANICA - Annuaire de l'Institut des Etudes Balkaniques XXXV (2004)

BALCANICA - Annuaire de l'Institut des Etudes Balkaniques XXXIV (2003)

BALCANICA - Annuaire de l'Institut des Etudes Balkaniques XXXII-XXXIII (2001-2002)

BALCANICA - Annuaire de l'Institut des Etudes Balkaniques (1938)

BALCANICA - Annuaire de l'Institut des Etudes Balkaniques (1937)

Beograd (rédigé par B. N. Gavrilović, S. Pandurović, R. Parežanin) Belgrade 1940

rédigé par B. N. Gavrilović,
S. Pandurović, R. Parežanin
Beograd
Belgrade 1940

LA CULTURE URBAINE DES BALKANS Belgrade 1991

KULTUREN DER FRÜHBRONZEZEIT DAS KARPATENBECKENS UND NORDBALKANS Beograd 1984

Тања Петровић ЗДРАВИЦА КОД БАЛКАНСКИХ СЛОВЕНА Београд 2006

Тања Петровић
ЗДРАВИЦА КОД
БАЛКАНСКИХ СЛОВЕНА
Београд 2006

Биљана Сикимић (ур.) СКРИВЕНЕ МАЊИНЕ НА БАЛКАНУ Београд 2005

Биљана Сикимић (ур.)
СКРИВЕНЕ МАЊИНЕ НА БАЛКАНУ
Београд 2005