Интернет издања

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies LI

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies LI
Belgrade 2020

Владимир П. Петровић, Војислав Филиповић и Славиша Миливојевић

Владимир П. Петровић, Војислав Филиповић и Славиша Миливојевић

Сврљишка област у праисторији, антици и средњем веку

Балканолошки институт САНУ и Културни центар Сврљиг

Београд
2012

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XLII (2011)

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XLI (2010)

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XL (2009)

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXXIX (2008)

BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXXVIII (2008)