Интернет издања

The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1934-1941

The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1934-1941

ур. Драган Бакић

Балканолошки институ САНУ

Београд 2022

БАЛКАНИКА 53 - годишњак Балканолошког института LIII

БАЛКАНИКА - годишњак Балканолошког института LIII

Београд 2022

Bishop Nikolaj Velimirović: Old Controversies in Historical and Theological Context

Bishop Nikolaj Velimirović: Old Controversies in Historical and Theological Context

уредници:

Драган Бакћ

Владимир Цветковић

Београд: Балканолошки институт САНУ

Лос Анђелес: Сент Себастијан прес

2022

Гурбетски ромски у контакту

Гурбетски ромски у контакту: анализа балканизама
и позајмљеница из српског језика

Аутори:

Мирјана Мирић
Светлана Ћирковић

Балканолошког института САНУ

БЕОГРАД 2022

Finir la Grande guerre dans les Balkans 1918–1923

Finir la Grande guerre dans les Balkans 1918–1923

Ed. Vojislav G Pavlović

Београд 2022

Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)

Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)

др Игор Вукадиновић

Балканолошки институт САНУ

Београд, 2022

Ермил и Стратоник, свети ранохришћански мученици београдски

Ермил и Стратоник, свети ранохришћански мученици београдски

прир. др Дубравка Прерадовић

Балканолошки институт САНУ

Београд 2022

БАЛКАНИКА 52 - годишњак Балканолошког института LII

БАЛКАНИКА - годишњак Балканолошког института LII

Београд 2021

Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: Културне и економске везе

Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: Културне и економске везе

др Огњен Крешић

Балканолошки институт САНУ

Београд 2021

Куле и градови

Куле и градови

 

уреднице Лидија Делић и Снежана Самарџија

Удружење фолклориста Србије и Балканолошки институт САНУ

 

Београд 2021

Право на побуну '68. код нас и у свету

Право на побуну '68. код нас и у свету

Ур. Љубодраг Димић

Војислав Г. Павловић

Српска академија наука и уметности и Балканолошки институт САНУ

Београд 2021

Душан Фундић

Душан Фундић
АУСТРОУГАРСКА И НАСТАНАК АЛБАНИЈЕ (1896–1914)
Београд 2021