Интернет издања

Relatively Absolute. Relative and Absolute Chronologies in the Neolithic of Southeast Europe

Relatively Absolute. Relative and Absolute Chronologies in the Neolithic of Southeast Europe

ур. Мирослав Марић, Немања Марковић и Јелена Булатовић

Балканолошки институ САНУ

Београд 2023

The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1934-1941

The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1934-1941

ур. Драган Бакић

Балканолошки институ САНУ

Београд 2022

БАЛКАНИКА 53 - годишњак Балканолошког института LIII

БАЛКАНИКА - годишњак Балканолошког института LIII

Београд 2022

Bishop Nikolaj Velimirović: Old Controversies in Historical and Theological Context

Bishop Nikolaj Velimirović: Old Controversies in Historical and Theological Context

уредници:

Драган Бакћ

Владимир Цветковић

Београд: Балканолошки институт САНУ

Лос Анђелес: Сент Себастијан прес

2022

Гурбетски ромски у контакту

Гурбетски ромски у контакту: анализа балканизама
и позајмљеница из српског језика

Аутори:

Мирјана Мирић
Светлана Ћирковић

Балканолошког института САНУ

БЕОГРАД 2022

Finir la Grande guerre dans les Balkans 1918–1923

Finir la Grande guerre dans les Balkans 1918–1923

Ed. Vojislav G Pavlović

Београд 2022

Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)

Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969)

др Игор Вукадиновић

Балканолошки институт САНУ

Београд, 2022

Ермил и Стратоник, свети ранохришћански мученици београдски

Ермил и Стратоник, свети ранохришћански мученици београдски

прир. др Дубравка Прерадовић

Балканолошки институт САНУ

Београд 2022

БАЛКАНИКА 52 - годишњак Балканолошког института LII

БАЛКАНИКА - годишњак Балканолошког института LII

Београд 2021

Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: Културне и економске везе

Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: Културне и економске везе

др Огњен Крешић

Балканолошки институт САНУ

Београд 2021

Куле и градови

Куле и градови

 

уреднице Лидија Делић и Снежана Самарџија

Удружење фолклориста Србије и Балканолошки институт САНУ

 

Београд 2021

Право на побуну '68. код нас и у свету

Право на побуну '68. код нас и у свету

Ур. Љубодраг Димић

Војислав Г. Павловић

Српска академија наука и уметности и Балканолошки институт САНУ

Београд 2021