Гурбетски ромски у контакту

Гурбетски ромски у контакту

Гурбетски ромски у контакту: анализа балканизама
и позајмљеница из српског језика

Аутори:

Мирјана Мирић
Светлана Ћирковић

Балканолошког института САНУ

БЕОГРАД 2022