Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: Културне и економске везе

Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: Културне и економске везе

Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку: Културне и економске везе

др Огњен Крешић

Балканолошки институт САНУ

Београд 2021