Владимир П. Петровић, Војислав Филиповић и Славиша Миливојевић

Владимир П. Петровић, Војислав Филиповић и Славиша Миливојевић

Владимир П. Петровић, Војислав Филиповић и Славиша Миливојевић

Сврљишка област у праисторији, антици и средњем веку

Балканолошки институт САНУ и Културни центар Сврљиг

Београд
2012