Методологија транскрипције, планирање корпуса и анотација

radionica

Радионица „Методологија транскрипције, планирање корпуса и анотација“ је одржана 6. и 7. јула 2015, у Балканолошком институту САНУ, у оквиру  Билатералне сарадње Балканолошког института САНУ и Одсека за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. Пројекат носи назив „Ка друштвеној конструкционој граматици: Нови приступи у наративној методологији и теорији“; подржава га Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. Радни језик радионице је био енглески.   

Програм радионице

FUTURE IN THE PAST: BULGARIAN HISTORY GROWING ONLINE

У оквиру пројекта European Network on Archival Cooperation (ENArC) посебно место заузима програм суседског повезивања (Linking-the-Neighbourhood-Programme), с обзиром да је непрестано проширивање мреже партнерских установа једно од начела пројект-координатора, удружења International Centre for Archival Research (ICARUS). Као учесник пројекта ENArC из Србије, Балканолошки институт САНУ у оквиру поменутог програма сарађује са Институтом за књижевност Бугарске академије наука. Заједничка конференција je била одржана у Софији и имала је два циља:

1. Приказ досадашњих резултата сарадње, међу којима се посебно истиче онлајн архив сачуваних бугарских средњовековних повеља.

2. Пружање могућности представницима значајних научноистраживачких, архивских и установа културе из Бугарске да прикажу и размене сопствена искуства везана за дигиталну обраду средњовековних и других историјских извора.

30. oktobar 2014.

Универзитет  ‘’Св.  Климент Охридски'', Софија

Програм скупа

Презентације:

Жарко Вујошевић     Kerstin Muff      Daniel Jeller      Драгић Живојиновић - Небојша Порчић 

Нина Гагова

Жарко Вујошевић

Kerstin Muff

ИСТРАЖИВАЊЕ У ВИРТУЕЛНОМ ПРОСТОРУ: НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ИЗВОРНЕ ГРАЂЕ У СРБИЈИ

Нетипично савезништво: француско-српски односи 1878–1940

Балканолошки институт наставља започету традицију организовања билатералних научних скупова са Универзитетом Париз IV – Сорбона. Прошле године је одржан скуп у Паризу посвећен политичким односима у међуратном периоду. Ове године је скуп посвећен културним и идејним прожимањима и утицајима у периоду од Берлинског конгреса до почетка II светског рата.

Oвде можете скинути програм скупа.

The international linguistic Conference “The Romance Balkans”

Venue: Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA), Belgrade
Organizer: Institute for Balkan Studies, Belgrade Hall 2, 1st Floor
Languages: English, French

PROGRAMM


3 - 5 November 2006

СЛОВЕНСКИ ФОЛКЛОР И ФОЛКЛОРИСТИКА НА РАЗМЕЂИ ДВА МИЛЕНИЈУМА

Београд – Краљево – Матарушка Бања

3 – 6. 10. 2006

СА БЕДЕКЕРОМ ПО ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

СА БЕДЕКЕРОМ ПО ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Београд

25 – 27. 9. 2003

СКРИВЕНЕ МАЊИНЕ НА БАЛКАНУ

СКРИВЕНЕ МАЊИНЕ НА БАЛКАНУ

Београд

25 – 27. 9. 2003

БЕОГРАД У ДЕЛИМА ЕВРОПСКИХ ПУТОПИСАЦА

БЕОГРАД У ДЕЛИМА ЕВРОПСКИХ ПУТОПИСАЦА

Београд

22 – 25. 3. 2001