Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку

Руководилац пројекта

др Војислав Павловић,
научни саветник


Сарадници
 
др Борис Милосављевић, виши научни сарадник
др Драган Бакић, научни сарадник
ма Душан Фундић, истраживач сарадник
Ма Ања Николић, истраживач сарадник 

Ма Константин Драгаш, истраживач приправник
Ma Растко Ломпар, истраживач приправник
ма Милош Војиновић, истраживач приправник 
др Милош Ковић
Филозофски Факултет, Београду
др Слободан Г. Марковић
Факултет политичких наука

 

Пројекат подразумева упоредно историјско истраживање развоја политичких принципа, система и установа међу балканским народима током последња два века историје југоисточне Европе. Испитују се токови утицаја западноевропских политичких идеја и институција, њихово постепено усвајање у процесу укупне еманципације балканских народа на путу ка европском узору. Поред Србије, истраживање обухвата Грчку, Бугарску, Румунију, Албанију, Македонију и Турску.