Библиотека

Библиотека Балканолошког института је специјализована институтска библиотека, која претежно набавља публикације везане за балканске студије у области хуманистичких наука. Посебан значај има набавка домаћих и страних научних и стручних часописа. Велики део публикација, посебно периодике, добијен је захваљујући размени са институцијама као што су факултети, академије, поједине катедре, институти, научна друштва, али и од корисника, професора универзитета, научних и културних радника.
Завештањем добијена је библиотека Васе Чубриловића.

 

Контакт

Валентина Бабић
biblioteka@bi.sanu.ac.rs