Фреске Марковог манастира

Балканолошки институт САНУ, у сарадњи са Архиепископијом охридском и Митрополијом скопском, објавио је нову књигу у едицији својих посебних издања: ”Фреске Марковог манастира”, аутора др Марке Томић Ђурић, научног сарадника Балканолошког института САНУ. Монографија је посвећена једном од тематски најразвијенијих, идејно најсложенијих и уметнички најзначајнијих целина српског зидног сликарства из друге половине XIV столећа, чији су ктитори српски краљ Вукашин (1365–1371) и његов син Марко (1371–1395). Живопис цркве Светог Димитрија (1376/1377) одликује спој традиционалних и сасвим оригиналних тема, иконографских образаца и програмских замисли, заснованих на богословским учењима, утканим у литургијске текстове, посебно у црквено песништво. Богато илустрована и ликовно опремљена монографија представља заокружен истраживачки подухват у којем се на методолошки савремен начин сагледавају и тумаче питања везана за живопис цркве Светог Димитирија у Сушици. Структуру књиге у великој су мери одредиле слојевитост иконографије зидног сликарства епохе Палеолога и доследна примена основних методолошких усмерења која почивају, с једне стране, на теренском раду и темељно проученим писаним изворима, а с друге, на потпуном увиду аутора у релевантну научну литературу, као и актуелне проблеме светске византологије. Књига доноси мноштво новина и значајно проширује наша знања не само о сликарству католикона Марковог манастира, већ и о уметничким појавама и ликовним одјецима владарске идеологије, литургије и богословских идеја и у источнохришћанском сликарству позног средњег века.