100 година загребачке романистике: традиција, контакти, перспективе

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 15. и 17. новембра 2019, на међународној научној конференцији 100 година загребачке романистике: традиција, контакти, перспективе. Организатори ове јубиларне конференције су били Одсек за романистику и Одсек за италијанистику Филозофског факултета Универзитета у Загребу, а учествовало је више од двеста научника из Европе и Америке, који су излагали у осам паралелних секција, на свим романским језицима. Др Сореску Маринковић је имала излагање на румунском језику под насловом Daj Nostri în era digitală. Practici plurilingve și folosirea românei pe rețelele de socializare ale băieșilor (Daj Nostri у дигиталном добу. Вишејезичке праксе и коришћење румунског језика на друштвеним мрежама Бањаша).

Програм конференције