Reverse Integration: Hungarian as the Language of the Social Environment in Socialist Yugoslavia

Марија Мандић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ, заједно с Krisztinом Rácz (Универзитет у Ослу), одржала је предавање на Универзитету у Ослу, 13.09.2019, под насловом „Reverse Integration: Hungarian as the Language of the Social Environment in Socialist Yugoslavia“. Предавање је одржано у склопу међународног пројекта „Испитивање граница (транс)националног: империјално наслеђе, транснационалне књижевне мреже и вишејезичност у Средњој и Источној Европи (2018–2021)“, који спроводе Балканолошки институт САНУ и Одсек за књижевност, регионалне студије и европске језике Универзитета у Ослу, а који финансира Норвешки истраживачки савет.