Примена слободног софтвера и отвореног хардвера

Др Драгана Николић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на конференцији Примена слободног софтвера и отвореног хардвера ("Applicaton of Free Software and Open Hardware") (PSSOH) која је одржана 26. октобра 2019 на  Електротехничком факултету Универзитета у Београду

Програм скупа

Apstrakt

Вест