International Workshop in Epigraphy and Sigillography

Др Драгана Николић учествовала је на конференцији International Workshop in Epigraphy and Sigillography, која је одржана 28.-30.10.2019 у Шумену и Великом Преславу. Скуп је организовао Универзитет у Софији Св. Климент Охридски у оквиру оквирног програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ у сарадњи са Универзитетом у Шумену “Епископ Константин Преславски”.

www.uni-sofia.bg

Програм скупа