Defending the polis - defending the Empire. The ancient Greek and Roman military strategy and inscriptions International Epigraphic Roundtable – University of Debrecen

Др Драгана Николић учествовала је на научном скупу “Defending the polis - defending the Empire. The ancient Greek and Roman military strategy and inscriptions International Epigraphic Roundtable – University of Debrecen”, који је одржан October 17-18. октобра при регионалном комитету Мађарске академије наука, а у организацији Универзитета у Дебрецину (др П. Форишек, проф. др Ј. Пизо). На скупу је одржала предавање под насловом “Roman Military Strategy in the Iron Gates in the Light of Epigraphic Evidence”.

Програм скупа