Зборник "Живот на рекама Југоисточне Европе"

Живот на рекама југоисточне европе (Историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација) наслов је новог зборника радова који је, као 141. посебно издање, објављен у Балканолошком институту Српске академије наука и уметности. У овом зборнику, уредник др Љубодраг П. Ристић је окупио радове тринаест научника из Србије, Бугарске, Грчке и Македоније. Од првих времена када је почео да прави насеља на обалама река човек је, градњом насеља и саобраћајница, мостова и канала, утицао на формирање и мењање свог окружења и природне средине и, мењајући природу, долазио у ситуацију да се с њом сукобљава. Обухвативши период од античког доба до двадесетог века, истраживачке теме у овом зборнику биле су усмерене на такве промене и сукобе. Највише интересовања и простора посвећено је развоју насеља у приобаљу Дунава. У Подунављу су се развијала античка рударска налазишта и, са њима, насеља и саобраћајнице. Дунав је био граница преко које су прелазиле најезде варвара. На његовом приобаљу стварана су и разарана стара и модерна насеља, трасиране саобраћајнице, грађене тврђаве, бране и канали. То се одражавало и у историји Новог Сада, Београда, Видина, Лома и Русе. Главни фактори који су утицали на урбанистичко планирање Београда средином двадесетог века били су токови река Саве и Дунава. Истовремено, Дунав је био и кључни фактор настанка првог просторног плана Србије. Истраживања приобаља Саве, Дрине, Велике и Западне Мораве и неких мањих река Србије скренула су пажњу на огромну корист од водотокова али и на огромне проблеме који су настајали поплавама. Војно-стратешки значај реке Стримон приказан је у светлу античких ратних дејстава. Велика корист од водотокова огледала се, током прошлости, и на микроплану (воденице) а, у двадесетом веку, кроз изградњу електрификацоних система (река Треска). Овај зборник је друга публикација о просторном планирању на Балкану коју је објавио Балканолошки институт САНУ.