Европска асоцијација за студије религије - ЕАСР 2019

Др Александра Ђурић Миловановић, виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној конференцији Европске асоцијације за студије религије ЕАСР 2019, која је одржана на Универзитету у Тартуу (Естонија) од 24. до 29. јуна 2019. године. У оквиру конефренције, др Ђурић Миловановић организовала је панел „Inrerreligious Encounters and Religious Change in Yugoslavia“, у оквиру којег је представила рад под насловом “Hidden Religious Landscapes”: Religious Minorities and Home-grown Religious Movements in the Border Regions. Конференција је окупила преко 600 учесника из целог света и најзначајнији међународни скуп из области студија религије.