Међународна научна конференција Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе

Др Мирјана Мирић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној научној конференцији Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе, коју је 6. и 7. маја 2019. године организовао Филолошки факултет Универзитета у Београду. На конференцији је представила рад са темом Утицај ареалних параметара на граматикализацију маркера будућег времена и изостављање комплементизатора „да“ у тимочком и лужничком говору.

 

Програм конференције