Гостујуће предавање на Западном универзитету у Темишвару

Др Александра Ђурић Миловановић,  виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, на позив Факултета за књижевност, теологију и историју, Западног универзитета у Темишвару, одржала је гостујуће предавање 19. априла 2019. године. Предавање др Ђурић Миловановић под насловом “Studying Religious Minorities and Eastern Europe and the Role of Interreligious Dialogue”, организовано је у оквиру мастер програма Literature and Culture: Romanian Contexts, European Contexts.