Издање књиге „Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку“ на Енглеском језику аутора Владимира Ћоровића

Из штампе је изашло ново издање на енглеском језику семиналног дела Владимира Ћоровића Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку. Ово је заједнички издавачки подухват Архива Југославије, Балканолошког института САНУ и Хуверове институције

(Станфорд универзитет у Калифорнији) под уредништвом Милана Терзића и Војислава Павловића, директора две првоименоване институције. Ћоровићева књига је, као што је стручној јавности познато, написана средином тридесетих година прошлог века као
реакција на пропагандна настојања да се Србија окриви за избијање Првог светског рата. Због међународне ситуације обележене успоном нацистичке Немачке тада, а потом због
проскрибованости Ћоровића као аутора под Титовим комунистичким режимом после Другог светског рата, српско издање књиге је угледало светло дана тек 1992. године.
Делимични превод на енглески, урађен још тридесетих година од стране југословенског дипломате Стојана Гавриловића, остао је сасвим заборављен међу богатим рукописним фондом Хуверове институције све док га покојни директор Балканолошког института
Душан Т. Батаковић није пронашао и решио да покуша да га коначно објави. До остварења ове намере било је потребно много труда да би се кориговао постојећи превод
прва два дела књиге, превео трећи део и урадиле најнужније корекције у тексту, чега се подухватио Драган Бакић, научни сарадник Балканолошког института. Због изузетног значаја волуминозне Ћоровићеве студије, непревазиђене до наших дана, њене необичне судбине која је сама по себи сведок бурних времена, као и омажа незаборављеном проф. Батаковићу који је иницирао читав подухват, наш институт има велико задовољство да преда енглески текст дела на увид светској читалачкој публици.