Međunarodna radionica Zurich 2018 Workshop: First step towards an interactive map of Balkan linguistic features

Др Мирјана Мирић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној радионици Zurich 2018 Workshop: First step towards an interactive map of Balkan linguistic features, одржаној 26. и 27. новембра 2018. у организацији Семинара за славистику Универзитета у Цириху (Швајцарска). Првог дана радионице др Мирић је презентовала резултате досадашњих истраживања под називом The complementizer da omission in the future tense construction in Timok and Lužnica vernaculars: the Balkan perspective. Другог дана радионице одржана је рачунарска обука истраживача за представљање балканских језичких црта на интерактивној мапи и статистичку обраду у програму R. Радионица је окупила десетак истраживача из Грчке, Албаније, Румуније, Русије, Немачке, Швајцарске и Србије.

Програм скупа