Осма међународна научна конференција Actual Problems of Theory and History of Art VIII

Actual Problems of Theory and History of Art VIII

Др Марка Томић Ђурић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној научној конференцији Actual Problems of Theory and History of Art VIII (Актуальные проблемы теории и истории искусства VIII), у оквиру сесије Byzantine and Postbyzantine Art. Конференција је одржана од 2. до 6. октобра 2018 на  Факултету за историју универзитета Ломоносов у Москви (Русија) у организацији:  Московског државног универзитета Ломоносов, државног универзитета у Санкт Петербургу, Третијаков галерије у Москви и Државног музеја Ермитаж. Колегиница Томић Ђурић представила је рад под насловом  Markov Manastir and the Novgorod Churches of the Late 14th and 15th Centuries: Parallels in Program and Iconography.

Програм скупа