Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини

Балканолошки институт САНУ недавно је објавио књигу Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини др Александре Ђурић-Миловановић.

Књига је посвећена савременим религијским феноменима, појави неопротестантских заједница међу Румунима у Војводини и променама које настају у њиховом етничком идентитету конверзијом у неопротестантизам. Пример Румуна неопротестаната као двоструке мањине, у етничком и религијском смислу, пружа увид у читав мозаик односа између кључних елемената идентитета – етницитета, религије и језика. Применом и развојем теоријског концепта двоструких мањина, намера ауторке била је да укаже на могућности новог приступа у проучавању вишеструких облика мањинских идентитета у Србији. Настала на основу дугогодишњих квалитативних теренских истраживања четири неопротестантске заједнице (назарена, адвентиста, баптиста и пентекосталаца) ова интердисциплинарна студија указује и на методологију теренских истраживања затворених и маргинализованих заједница.

Садржај