М. Чанак-Медић, Д. Поповић, Д. Војводић, Манастир Жича (Žiča Monastery), Београд 2014

Обимна и богато документована монографија о манастиру Жичи  резултат је дугогодишњих истраживања овог споменика, који заузима кључно место у средњовековној српској историји и култури. Подигнута у пресудном, формативном раздобљу немањићке државе Жича је, као династички крунидбени храм и катедрала аутокефалне Српске цркве, била не само сакрално средиште државе, већ и позорница неких од најважнијих догађаја епохе. У монографији су свеобухватно претресена сва важна питања везана за културну историју Жиче из раздобља средњега века (Д. Поповић), за архитектуру Спасове цркве и градитељска решења манастирског комплекса (М. Чанак-Медић), а темељно је претресена  и проблематика која се тиче сликаног програма и естетских вредности жичког фреско сликарства (Д. Војводић). Осим што доноси нове и релевантне научне резултате, монографија о манастиру Жичи садржи обимну техничку документацију о архитектури, пластици, распореду живописа и сачуваним фреско натписима.