Religion and the Public from 1989/1991

Др Александра Ђурић-Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 27. до 28. јануара 2015. године, на међународној радионици Religion and the Public from 1989/1991 у Гисену (Немачка). Радионица је одржана на Универзитету Justus-Liebig у сарадњи са Центром за источноевропске студије у Гисену и Хердер институтом за историјска истраживања југоисточне Европе, Универзитета у Марбургу. На радионици је представила рад We were baptized on the river, just after the Revolution of 1989“: the intensification of public expression of neo-Protestant religiosity in post-communist Romania.

Програм скупа