др Мирјана Детелић, научни саветник Балканолошког института САНУ, преминула је у Београду, 18. децембра 2014. године

Др Мирjaнa Детелић, научни саветник Балканолошког института САНУ,  преминула је 18. децембра 2014.  Бавила се поетиком и семиотиком фолкора, а посебно десетерачком епиком. Објавила је научне монографије „Митски простор и епика“ (1993), „Урок и невеста. Поетика епске формуле“  (1996), „Бели град. Порекло епске формуле и словенског топонима“ (2006)  „Епски градови. Лексикон“ (2007) и приредила низ зборника радова. Аутор је електронске базе епске народне поезије. Осим научних студија, објавила је и два романа („Легенде о нестанку“ и „Доркаси. Легенде о нестанку“). www.mirjanadetelic.com