СРБИЈА И ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ 1914. ГОДИНЕ

Др Љубодраг П. Ристић, научни сарадник Балканолошког института САНУ је, 12. децембра 2014. године, у Лајковцу (Србија) учествовао на научној конференцији СРБИЈА И ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ 1914. ГОДИНЕ. Др Ристић је поднео реферат Српски народ у белешкама странаца током Првог светског рата. Конференцију на којој је учествовало тринаест учесника из научних установа из Београда организовали су Институт за политичке студије из Београда и Градска библиотека у Лајковцу.

Програм скупа