Научно наслеђе Радомира Д. Лукића

Др Борис Милосављевић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на научном скупу „Научно наслеђе Радомира Д. Лукића“ који су организовали САНУ и Правни факултет Универзитета у Београду (11–12. децембар 2014). Др Милосављевић је на скупу представио рад: „Радомир Д. Лукић – теорија државе и филозофска схватања“.

Програм скупа