Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура

Руководилац пројекта

др Даница Поповић
научни саветник

Сарадници

др Валентина Живковић, виши научни сарадник
мр Жарко Вујошевић, истраживач сарадник
ма Марка Томић-Ђурић, истраживач сарадник
ма Огњен Крешић, истраживач сарадник
проф. др Алексанар Фотић
Филозофски факултет, Београд
проф. др Томислав Јовановић
Филолошки факултет, Београд
проф. др Смиља Марјановић-Душанић
Филозофски факултет, Београд
др Бранислав Цветковић, спољни сарадник
мр Весна Милановић,спољни сарадник
др Небојша Порчић
Филозофски Факултет, Беог

Истраживања обухватају неколико тематских целина, које се тичу институција, културе и уметности средњовековне Србије.
А. Институције државе и цркве: 1. Моћ и идентитет. Политичка иконографија у средњовековној Србији. 2. Хришћани у Османском царству од 15. до 18. века. Статус, начин функционисања и улога православне цркве у оквирима Отоманског царства. 3. Пустиножитељско монаштво средњовековне Србије. Усамљенички облик монашког живота који је у средњем веку био паралелни и алтернативни облик општежитељној монашкој пракси.
Б. Књижевна делатност: 1. Дела средњовековних српских писаца и преводна књижевност на старом српском језику. 2. Ареопагитски списи у српској богословској мисли средњега века.
В. Култура и уметност: 1. Програм зидног сликарства у припратама српских цркава 13. века. Иконографија и програм фреско сликарства у нартексима српских цркава 13. века. 2. Уметност и друштво касносредњовековног и ренесансног Котора. Поље истраживања су уметност, духовност, култура и друштвене структуре у Котору у раздобљу од 14. до 16. века.