Спољни сарадници

проф. др Смиља Марјановић-Душанић

Филозофски факултет у Београду
mima1453@yahoo.com

проф. др Људмила Поповић

Филолошки факултет у Београду

проф. др Александар Фотић

Филозофски факултет у Београду
Библиографија
afotic@f.bg.ac.rs

проф. др Милош Ковић

Филозофски факултет у Београду
Библиографија
mkovic13@gmail.com

проф. др Слободан Г. Марковић

Факултет политичких наука у Београду
slobamar@eunet.rs

проф. др Иван Јордовић

Филозофски факултет у Новом Саду
Библиографија
ivanjordovic@yahoo.de

проф. др Ненад Н. Тасић

Филозофски факултет у Београду
Библиографија
ntasic@f.bg.ac.rs

проф. др Михајло Милинковић

Филозофски факултет у Београду
Библиографија
mmilinko@f.bg.ac.rs

проф. др Томислав Јовановић

Филолошки факултет, Београд
tomjovan@fil.bg.ac.rs

проф. др Верка Јовановић

Геоекономски факултет у Београу
Библиографија

доц. др Марија Љуштина

Филозофски факултет у Београду
Библиографија
mljustin@f.bg.ac.rs

доц. др Јасна Вуковић

Филозофски факултет у Београду
Библиографија
jvukovic@f.bg.ac.rs

доц. др Дејан Радичевић

Филозофски факултет у Београду
Библиографија
dradicev@f.bg.ac.rs

др Татјана Цвјетићанин

Народни музеј, Београд
Библиографија

др Соња Петровић

Филолошки факултет, Београд
sonjapetrovic@sbb.rs

др Јелена Тодоровић

Академија ликовних уметности, Београд
Библиографија

др Жарко Вујошевић

Филозофски факултет, Београд
Библиографија
zarko.vujosevic@bi.sanu.ac.rs

ма Љубица Ђурић

Филолошки факултет, Београд
ljubica.djuric1@gmail.com

мр Марија Вучковић

Институт за српски језик САНУ
Библиографија

marija.vuckovic@sanu.ac.rs