Nebojša S. Šuletić, PhD

research associate

Contact nebojsa.suletic@bi.sanu.ac.rs 

Academic networks: 

 

He completed his undergraduate and postgraduate studies in History at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, where he was employed as an associate (2004–2014) and professor (2014–2019) in the narrow scientific field of the History of the Serbian People in the New Century. He has been employed at the Institute for Balkan Studies SASA since 2021. He is a regular member of Matica Srpska in Novi Sad and a member of the Board of the Lexicographic Department of Matica Srpska. He is a member of the editorial board of the magazine Zbornik Matice srpske za istoriju.

Areas of research and research topics - the past of the Serbian people in the early modern century (XVI-XVIII century). The focus of the research is on topics from social and economic history and the history of the Serbian Orthodox Church.

Projects:

2011–2020 Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси, (Serbian Nation - Integrative and Disintegrative Processes), project of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, project leader: Radoš Ljušić. Faculty of Philosophy in Belgrade.

2006–2010 Друштвене институције српског народа од XVI до XX века: континуитет и дисконтининуитет, (Social institutions of the Serbian people from the 16th to the 20th century: continuity and discontinuity), a project of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

2004–2005 Турско и аустроугарско наслеђе у Србији, (Turkish and Austro-Hungarian heritage in Serbia), a project of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

 

Bibliography

Articles and scientific papers

 • Шулетић, Н. „Каталог старешина Самоковске епархије (XVI—XVIII век)“. Зборник Матице српске за историју 97/1 (2018), 29–51.

 • Šuletić, N. 2017. „[Kosovo and Metohija in Serbian History:] Under Ottoman Rule: Until the End of the 18th Century“. In Artistic Heritage of the Serbian People in Kosovo and Metohija: History, Identity, Vulnerability, Protection, eds. D. Vojvodić and M. Marković, 31–40. Belgrade : Gallery of SASA.

 • Шулетић, Н. 2017. „[Косово и Метохија у историји српског народа:] Под турском влашћу, до краја XVIII века“, У Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији: Историја, идентитет, угроженост, заштита, ур. Д. Војводић, М. Марковић, 31–40. Београд : Галерија САНУ.

 • Шулетић, Н. „Становништво санџака Пакрац 1565. године“. Зборник о Србима у Хрватској 9 (2015), 7–30.

 • Шулетић, Н. „Пореске обавезе ‘Пећке патријаршије’ у време патријарха Калиника I (1691–1710)“. Зборник Матице српске за историју 88 (2013), 7–23.

 • Шулетић, Н. „Карловци – демографске и економске прилике (1546–1590)“. Зборник Матице српске за историју 85 (2012), 29–63.

 • Шулетић, Н. „Коласијска епархија и њене старешине у турским пореским књигама (1662–1766)“. Српске студије 3 (2012), 151–182.

 • Шулетић, Н. „Берат патријарха Калиника I“. Зборник Матице српске за историју 83 (2011), 97–104.

 • Шулетић, Н. „Подаци о бератима архијереја Пећке и Охридске архиепископије у дефтеру прихода Канцеларије црквених муката (BOA, KK 2542–33)“. Српске студије 1 (2010), 177–193. 

Maps in scholar publications 

 • Шулетић, Н. Византијско наслеђе и српска уметност, I–III. Београд : Српски комитет за византологију, ЈП Службени гласник, Византолошки институт САНУ, 2016. 

 • Шулетић, Н. Књига I, В. Бикић (ур.), Процеси византинизације и српска археологија, Београд: Службени гласник, 2016.

 • Шулетић, Н. Карте: „Византија и српске земље око 950. године“ (19); „Византијско царство и Србија око 1180. године“ (24); „Распарчано Византијско царство и Србија око 1220. године“ (26); „Византијско царство и Србија око 1440. године“ (34); „Балканско полуострво под византијском влашћу око 1025. године“ (126); „Српска деспотовина око 1426. године“ (152).

 • Шулетић, Н. Књига II: Д. Војводић и Д. Поповић (ур.), Сакрална уметност српских земаља у средњем веку. Београд: Службени гласник, 2016.

 • Шулетић, Н. Карте: „Српске земље средином Х века“ (148); „Кнежевина Неретљана“ (156); „Србија у доба владавине Стефана Немање (око 1190)“ (170); „Територија Србије од 1196. до 1316. године“ (272); „Територија Србије од 1320. до 1355. године“ (285); „Србија у доба обласних господара, око 1385“ (377); „Српска деспотовина“ (397); „Подручје обновљене Пећке патријаршије“ (513).

 • Шулетић, Н. Књига III: Л. Мереник, В. Симић и И. Борозан (ур.), Замишљање прошлости и рецепција средњег века у српској уметности XVIII–XXI века. Београд: Службени гласник, 2016.

 • Шулетић, Н. Карте: „Српска православна црква у Хабзбуршкој монархији око 1730. године“ (229); „Српска и Румунска православна црква у Краљевини Угарској око 1910. године“ (230); „Територијални развој Србије током ХIХ и почетком ХХ века“ (231); „Краљевина СХС/Југославија“ (232).

Articles in Encyclopedias and Dictionaries

 • Шулетић, Н. Српски биографски речник, 7. Mл–Пан, Нови Сад : Матица српска 2018, [чланци:], „Мојсије, штампар“ (57); „Мојсије Рајовић, српски патријарх“ (57–59); „Нектарије, охридски архиепископ“ (242–243); „Нектарије, самоковски епископ“ (243); „Неофит, епископ лесновски“ (278); „Никанор, митрополит новобрдски“ (324); „Никанор, митрополит херцеговачки“ (324–325); „Никанор, митрополит скопски“ (325); „Никофор, епископ кратовски“ (338–339); „Никифор, митрополит скопски“ (339); „Никифор, епископ струмички“ (340); „Никодим, патријарх српски“ (343); „Никодим, епископ струмички“ (343); „Никодим, митрополит рашки“ (344); „Никола, архиепископ охридски“ (348); „Николић Доситеј, епископ ваљевски“ (426); „Николић Хаџи-Марко, трговац“ (487); „Никон, митрополит хвостански“ (494); „Нифонт, митрополит призренски“ (516–517); „Овчаревић Димитрије, племић“ (632); „Овчаревић Петар, војни заповедник“ (632); „Очинић Сава, епископ цетињски“ (707–708); „Павле, митрополит смедеревски“ (727); „Павле, игуман ман. Хопова“ (727); „Павле, митрополит зворнички“ (727); „Павле, епископ битољски“ (728); „Пајсије, архиепископ охридски“ (829); „Пајсије, митрополит будимљански“ (830–831); „Пајсије, митрополит београдско-сремски“ (831); „Пајсије Димитријевић, српски патријарх“ (835).

 • Шулетић, Н. Српски биографски речник 6. Mар–Миш, Нови Сад : Матица српска 2014, [чланци:] „Мардарије, епископ цетињски“ (стр. 40); „Марко, игуман ман. Тврдоша“ (123); „Марко, митрополит херцеговачки“ (123); „Марко, митрополит босански“ (123); „Марко Артофилакт, приложник из Јањева“ (124); „Марко Ксилокарав, васељенски патријарх“ (125); „Марков Вуко“ (125); „Марковић Мирко, војни заповедник“ (184); „Марковић Дебеља Никола, авантуриста“ (221–222); „Марсиљи Луиђи Фердинандо, научник“ (232–233); „Матеј, епископ морозвишки“ (273); „Матеј, епископ нишки“ (273); „Матеј, митрополит будимљански“ (273); „Матеј, епископ преспански“ (273); „Мелетије, архиепископ охридски“ (364); „Мелетије Каволкорезис, васељенски патријарх“ (366); „Методије, призренски митрополит“ (383); „Методије Морони, васељенски патријарх“ (386); „Милојковић Никола, племић“ (605); „Милола Вук, војни заповедник“ (606); „Милорадовић Гаврило Илић“ (607); „Милорадовић Михаило Илић“ (609); „Милорадовић Храбрен Јован, ктитор“ (612); „Милорадовић Храбрен Милисав, ктитор“ (612); „Милорадовић Храбрен Петар, војвода“ (612–613); „Милорадовић Храбрен Радоје, војвода“ (613); „Милорадовић Храбрен Симо, игуман“ (613); „Милорадовић Храбрен Степан, кнез“ (613); „Мина, митрополит хвостански“ (733); „Мирковић Вуко, кнез“ (754–755); „Мирковић Сава, официр руске војске“ (764); „Митрофан, епископ струмички“ (821); „Мићуновић Вук, војвода“ (829–830); „Михаило, митрополит призренски“ (834); „Михаило, митрополит скопски“ (835); „Михаило, митрополит сегедински“ (835); „Михаило, епископ вретанијски“ (835–836); „Михаило, митрополит ћустендилски“ (836); „Михаило, митрополит темишварски“ (837); „Михаило, митрополит смедеревски“ (838).

 • Шулетић, Н. Српски биографски речник 5. Кв–Мао, Нови Сад: Матица српска 2011, [чланци:] Кињижи, Павле (Pál Kinizsi / Pavel Chinezul), угарски војсковођа (?–Сент Келемен, 29. XI 1494) (55–56); Кирил, епископ будимски, (?–?, 20. XII 1679) (57); Кирил, митрополит скопски (?–?), 1718–1737. (57); Климент, митрополит скопски (?–?), 1550. (80); Клинчић, Ђорђе, угарски племић (?–?), Банат, 1542–1551. (81); Колашиновић, Симеон Сима, капетан Српске милиције (?–?), Колашинска област, Кнежеви виногради, 1688/1690–1703. (179); Колашиновић Тома, капетан Српске милиције (?–Мартонош код Кањиже, ? IV 1694) (179–180); Константин, митрополит темишварски (?–?), 1704–пре 1712. (197); Константин, митрополит скопски (?–?), пре 19. I 1717) (198); Константинидис/ Константиновић, Герасим/Григорије, епископ драчки, штампар (Воскопоја, Албанија, ?–?), 1720–1757. (202–203); Которловић, Никола, ердељски племић (?–?), Арад, 1607–1625. (303); Ладислав Розгоњи, угарски феудалац (?–?), 1471–1492. (468); Лазаревић, Никола Нико, кнез (?–?), Грбаљ, 1687–1690. (506–507); Леонтије, митрополит херцеговачки (?–?), 1601–1611. (579); Леонтије, епископ струмички (?–?), 1695–1710. (579); Лонгин, митрополит београдско–сремски (?–?), ман. Крушедол, 1545–1548. (621–622); Лопица/Лопичић, Марко, кнез (?–?), Ријечка нахија, 1738–1760. (627); Лужански, Јаков, сарадник самозваног цара Шћепана Малог (?–?), Црна Гора, 1768. (644); Лука, митрополит београдско–сремски (?–?), 1596–1615. (645); Лукачевић, Иван, руски капетан (?–?), Црна Гора, 1711–1712. (650–651); Љубибратић, хаџи Симеон, митрополит херцеговачки (Херцеговина, ? –?, 1696/97) (703–704); Мајзош Петар, хајдук, устанички вођа (?–?), Банат, Ердељ, 1594. (743); Макарије, митрополит београдско–сремски, (?–?), 1589. (755); Макарије, епископ кратовски (?–?), 1618–1620. (755); Макарије, митрополит трновски, (?–?), 1626–1643. (755–756); Максим, игуман (?–?), ман. Грнчарица, XVI в. (761); Максим, митрополит херцеговачки, (?–?), Охрид, 1532. (761–762); Максим, епископ петрушки (?–?), 1572. (762); Максим, патријарх (? – Пећка патријаршија, 30. X 1680) (763–764); Максим, епископ струмички (?–?), 1676. (764); Малога, кнез (?–?), Смедерево 1476. (811); Малиновић Максим, капетан (?–?), Срем, 1701. (808).

 • Шулетић, Н. Српски биографски речник 4. Нови Сад: Матица српска 2009, [чланци:]: Јакшић, Дмитар, феудалац (?-Сибиу, 12. III 1510) (234-235); Јакшић, Јован, угарски феудалац (?- ?), 1530-1543. (242); Јакшић, Марко, угарски феудалац (?-VI 1537) (244-245); Јакшић, Милица, угарска племкиња (?-?), 1500-1501. (246); Јакшић, Петар, угарски феудалац (?-?, после 1521) (250); Јакшић, Поликсена, угарска племкиња (?-?, после 1549) (250-251); Јакшић, Стефан, угарски феудалац (?-?), 1493-1511. (254); Јакшић-Доци, Јелисавета, угарска племкиња (?-?), 1539-1564. (255); Јакшић-Херцеговић, Ирина, угарска племкиња (Поморишје, ? – ?), 1506–1545. (256); Јанкул, војвода (? – Парта код Вршца, 13 – 20. VI 1594) (313-314); Јанковић, Јефрем Тетовац, епископ (? – ?, око 1712), Угарска, Русија. (286-287); Јефтимије, митрополит скопски (?-?), 1687. (404); Јоаникије, митрополит пећки (?-?), 1506. (414); Јоаникије, митрополит пожаревачко-смедеревски (Свилош код Беочина, ? - ман. Шишатовац, ? III 1702) (414-415); Јован, митрополит рашки (?-?), Сарајево, 1688. (429-430); Јован, епископ јеновски (? – ман. Папраћа?, 1695/96) (430); Јован Ненад, вођа српског покрета (? - Сегедин, ? VII 1527) (436-437); Јосиф, епископ ћустендилски (?-?), 1640-1642. (734); Јосиф, митрополит темишварски (?-?), 1643-1657. (734).

 • Шулетић, Н. Српски биографски речник 3. Нови Сад: Матица српска 2007, [чланци:] Данило, ердељски митрополит (95); Долић, Јован, племић, кастелан (343-344); Елевтерије, митрополит београдско-сремски (700-701); Зеремски, Радан (874); Зупровић, Радмило, племић (926).

 • Шулетић, Н. Српски биографски речник 2. Нови Сад: Матица српска, 2006, [чланци:] Василије/Висарион, јеромонах, игуман (55); Василије, архимандрит, игуман (56-57); Виктор, митрополит грачанички (202); Војин, спахија, ктитор (286-287); Врлић, Субота, палатин, ризничар (328-329); Вукмир Степанов, кнез (437); Гаврило, игуман (566); Гаврило, архимандрит (566); Генадије, игуман (644); Георгије, ктитор (649); Георгије, архимандрит (650); Георгије Подблаћанин (653); Голочеловић, Павле, војник у угарској служби (741); Гргур, војвода (787-788); Григорије, игуман (807); Григорије, игуман (807-808); Григорије/Василије, јеромонах, еклисијарх, преводилац (808); Григорије, игуман (808).

Conference papers

 • Шулетић, Н. 2018. „Југоисточна граница Српске патријаршије у доба османске владавине“, У Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект, ур. Д. Антић, И. Бецић, 47–57. Врање: Народни музеј Врање.

 • Шулетић, Н. 2011. „Српска црква после 1459“. У Пад Српске деспотовине 1459. године: зборник радова с научног скупа одржаног 12–14. новембра 2009. године, ур. М. Спремић, 331–348. Београд: САНУ. 

 • Шулетић, Н. 2010. „Историографија о Србима у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века“. У Домети српске и европске историографије у последње две деценије, 123–136. Београд: Филозофски факултет.

 

Other

Exhibition Catalogue Entries

 • Šuletić, N. „Under Ottoman rule, until the end of the 18th century“. In  Serbian artistic heritage in Kosovo and Metohija : identity, significance, vulnerability, eds. Miodrag Marković, Dragan Vojvodić, 24–25. Belgrade: SASA, 2017.

 • Шулетић, Н. „Под османском влашћу, до краја 18. века“. У Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита, ур. Драган Војводић, Миодраг Марковић, 24–25. Београд : САНУ, 2017.

 • Шулетић, Н. Миодраг Марковић (ур.), Духовно и културно наслеђе манастира Студенице : древност, постојаност, савременост : Галерија ликовне и музичке уметности САНУ (13. децембар 2020 - 31. март 2020), Београд : Српска академија наука и уметности, 2019.

 • Шулетић, Н. [ОДРЕДНИЦЕ:] „132. Повеља руског цара Алексеја Михајловича“ (239); „133. Повеља влашког војводе Матеја Басарабе“ (241–242); „134. Повеља влашког војводе Глигорија Гике“ (242); „208. Повеља влашког војводе Константина Бранкована“ (354); „209. Повеља влашког војводе Стефана Кантакузина“ (354); „210. Заштитно писмо (Salva guardia) принца Еугена Савојског“ (354); „211. Молба архимандрита Константина Правитељствујушчем синоду у Москви“ (354–357); „212. Бујурулдија Ибрахим паше о амнестији студеничких калуђера“ (357); „213. Попис дела студеничке покретне имовине у Сарајеву“ (357); „214. Извештај турских власти о изведеним радовима на обнови Студенице“ (357–359); „215. Потврда о студеничком зајму од госпође Магдалене“ (359); „216. Карађорђева потврда о студеничким прњаворима“ (359–361); „217. Тапија Правитељствујушчег совјета за купљену кућу студеничког јеромонаха Мелентија у Београду“ (361–364); „218. Ферман султана Махмуда II о именовању студеничког игумана Самуила за царског соколара“ (364–365); „219. Аустријски пасош студеничких монаха“ (365–366); „220. Синђелија ужичког епископа Никифора Максимовића о студеничкој парохији“ (366).

 • Šuletić, N. Miodrag Marković (ed.), Spiritual and cultural heritage of the Monastery of Studenica : past, perseverance, contemporaneity : SASA Gallery of Visual Arts and Music (13 December 2019 - 31 March 2020), Belgrade : SASA, 2020.

 • Šuletić, N. [ARTICLES:] „132. Charter of Aleksey Mikhailovich, tsar of Russia“ (239); „133. Charter of Matei Basarab, prince of Wallachia (241–242); „134. Charter of Grigore Ghica, prince of Wallachia“ (242); „208. Charter of Constantin Brâncoveanu, prince of Wallachia“ (354); „209. Charter of Ștefan Cantacuzino, prince of Wallachia“ (354); „210. Writ of safeguard (Salva Guardia) of prince Eugene of Savoy (354); „211. Archimandrite Konstantin’s appeal to the Most Holy Synod in Moscow“ (357); „212. Ibrahim Pasha’s Decree on the amnesty for Studenica monks“ (357); „213. List of a part of Studenica’s immovable property in Sarajevo“ (357); „214. Report of the Turkish Authorities on restoration works executed in Studenica“ (359); „215. Note confirming a Studenica’s loan from Lady Magdalena“ (359); „216. Decree by Karadjordje confirming Studenica’s properties“ (361–364); „217. Deed issued by the Serbian ruling council to Studenica hieromonk Melentije for a house purchased in Belgrade“ (364); „218. Sultan Mahmud II’s firman appointing Studenica hegoumenos Samuilo as an imperial falconer“ (365); „219. Austrian passport issued to Studenica monks“ (365–366); „220. Užice bishop Nikifor Maksimović’s diploma on the Studenica parish“ (366).

 

Editorial and prefaces

 • Шулетић, Н. „Предговор“, у књизи Војин С. Дабић, Мала Влашка (Parva Walachia) : прилог историји српског народа у Славонији од XVI до XVIII века, 9–16. Нови Сад : Матица српска, 2020.

 • Шулетић, Н. „Реч приређивача“. У Радмила Тричковић. Београдски пашалук 1687–1739. (приредио Небојша Шулетић), 7–9. Београд : Службени гласник, 2013.

 

Doctoral Dissertation

 • Шулетић, Н. Сремски санџак у XVI веку. Одбрањена на Филозофском факултету у Београду, 2013.