Milosav Z. Đoković, PhD

research associate

Contact: milosav.djokovic@bi.sanu.ac.rs 

Academic networks: 

Born on August 25th 1985 in Užice (Republic of Serbia). He graduated from the Faculty of Theology at the University of Belgrade in 2009. During his studies, he was a member of the Student Parliament. He spent the period from 2011 to 2019 doing graduate studies in Rome at the Faculty of Eastern Church Sciences of the Pontifical Oriental Institute as a scholarship holder of the Catholic Committee for Cultural Cooperation of the Pontifical Council for Christian Unity. In 2014, he completed his Master's at the same Institute with an average grade of 9.86. He completed his Doctoral Studies in 2019 by defending his doctoral dissertation on “Le relazioni politico-ecclesiastiche tra la Serbia e la Santa Sede dal 1878 al 1918” (“Political-ecclesiastical relations between Serbia and the Holy See from 1878 to 1918”) under the mentorship of Msgr. Giuseppe M. Croce with an average grade of 9.81. In the period 2018-2020, he was a member of the library commission at the Pontifical Oriental Institute. During the academic year 2019/20, he attended the Vatican School of Archival Science, Paleography and Diplomacy. He researches in the Vatican, inside Italian and Serbian archives. He speaks Italian, English, Russian and Greek.

 

Areas of research and research topics - church history of the Serbian Church and other local Orthodox churches, the Catholic Church, the history of Serbia in the 19th and 20th centuries, Vatican-Serbian / Yugoslav relations.

 

Bibliography

Books

 • Đoković, M. Z., Le relazioni politico-eccleesiastiche tra la Santa Sede e la Serbia dal 1878 al 1918, Miscellanea Historiae Pontificiae 74, Gregorian & Biblical Press, Roma 2023.

Articles and scientific papers

 • Ђоковић, М.З., „Апостолски нунције Пелегринети о Српској православној цркви и патријарху Димитрију (1922-1930)”, Црквене студије 20 (2023) 495-511.
 • Ђоковић, М.З., „Ватикански дипломата Паоло Бертоли о избору Српског патријарха 1938. године”, Црквене студије 19 (2022) 373-384.
 • Đoković, M.Z., „Posete najviših jugoslovenskih državnika Svetoj stolici (1920‒1944)”, u: Miloš Vulić – Milosav Z. Đoković (urednici), Beograd i Vatikan: segmenti diplomatske istorije. Povodom stogodišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Svete stolice (1920‒2020), Beograd 2021, 139-164.
 • Ђоковић, М.З., „Најзначајнији догађаји у односима Свете Столице и Србије у периоду од Берлинског конгреса (1878) до потписивања конкордата (1914)”, у Србија и Света Столица. Поводом 100 година од успостављања дипломатских односа Краљевине СХС и Свете Столице, Београд 2021, 47-49. (Djoković, M.Z., „Gli avvenimenti più significativi nei rapporti tra la Santa Sede e la Serbia tra il Congresso di Berlino (1878) e la firma del Concordato (1914)”, in La Serbia e la Santa Sede tra il 1878 e 1914. In occasione dei 100 anni dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e la Santa Sede, Belgrado 2021, 50-52).
 • Ђоковић, М. З., „Владика Сава Вуковић као Епископ шумадијски (1977-2001)”, у: Владика шумадијски Сава Вуковић – споменица 2001-2021, Крагујевац 2021, 289-319.
 • Јањић, Д. и М. Ђоковић. „Натписи са цркве Светог Богојављења из села Врдила код Краљева”. Натписи и записи 6 (2020), 51–56.

 • Ђоковић, М. „Игуман Јосиф из манастира Градишта и унија”. У Манастир Градиште у Паштровићима: зборник радова с међународног мултидисциплинарног симпозијума одржаног  4, 5, 6, 12. и 13. новембра 2016. године у Петровцу на Мору, Буљарици и Београду, прир. Катарина Митровић и Душан Медин, 151–168. Буљарица: Манастир Градиште, 2020. 

 • Ђоковић, М. „Оснивање епархија у новијој историји Српске цркве (1831–1947)”. У Седамдесет година од оснивања Шумадијске епархије: зборник радова научног скупа Значај одлука Светог архијерејског сабора 1947. године за историју Српске православне цркве, 17–30. Крагујевац: Каленић, 2018.

 • Đoković, M. „Slava – Un fenomeno serbo. Storia, tradizione, rito”. U Liturgy from below. Popular Liturgical Rites in the Eastern Churches, 171–185. Roma: Pontificio Istituto Orientale & Valore Italiano, 2017.

 • Đoković, M. „Chiesa ortodossa serba e Metropolia del Montenegro”. Ecclesia Mater 3 (2014), 154–160.

 • Јањић, Д. Ј. и M. Ђоковић. „Оснивање и први дани епархије Шумадијске”. Митолошки зборник 33 (2014), 653–674.

Reviews

Митровић, K. и M. Ђоковић. 2017. „Градиште, манастир у Паштровићима (поводом девет векова од оснивања по народном предању). У Манастир Градиште у Паштровићима: зборник радова с међународног мултидисциплинарног симпозијума одржаног  4, 5, 6, 12. и 13. новембра 2016. године у Петровцу на Мору, Буљарици и Београду, приредили Катарина Митровић и Душан Медин, 719–736. Буљарица: Манастир Градиште, 2020.“ У Паштровски алманах, III, 469–480. Свети Стефан – Петровац.