Вести

14th International Conference on Romani Linguistics

05.10.2021.

 

У организацији Балканолошког института САНУ и Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ одржана је четрнаеста по реду међународна конференција о истраживањима ромског језика (14th International Conference on Romani Linguistics). Конференција је одржана 16. и 17. септембра 2021. године у онлајн формату, преко платформе Zoom.
У конференцији је учествовало седамнаест истраживача са универзитета и истраживачких центара из Аустрије, Велике Британије, Италије, Немачке, Румуније, Србије, Француске, Холандије, Чешке и Швајцарске. Учесници конференције су представили своја истраживања из области морфологије, синтаксе, језичких репертоара и дискурса и језичких контаката. У представљеним истраживањима разматране су теме које се тичу падежног система ромског језика, структуралних промена у ромском језику, утицаја већинских језика на структуру ромског језика, феномена позајмљивања у ромском језику, али и позајмљивања из ромског језика у већинске језике, улоге идеологије и перформанса идентитеа у дискурсу говорника параромских варијетета, употребе ромског језика у религијском контексту, истраживања конверзије усмених наратива у писане, представљени су и нови извори за истраживање ромског језика и сл. Истраживањима су обухваћени и различити дијалекти и варијетети ромског језика: централни и влашки дијалекти, параромски варијетети који су у употреби у Италији, Великој Британији и Норвешкој, Шинто Розенгро – варијетет ромског језика који се сматра изумрлим. 
Научни одбор конференције чинили су: Јарон Матрас (Yaron Matras), Евангелиа Адаму (Evangelia Adamou), Светлана Ћирковић и Мирјана Мирић. Организациони одбор конференције чинили су: академик Тибор Варади, Анамарија Сореску Маринковић, Светлана Ћирковић и Мирјана Мирић.
Др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник, и др Мирјана Мирић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, на конференцији су представиле истраживање под називом Serbian loanwords in Romani-speaking children’s narratives.
Програм скупа и књига апстраката: romanilinguistics2020.rs

 

Најновије