Being a Minority in Times of Catastrophe

Др Игор Вукадиновић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији "Being a Minority in Times of Catastrophe", која је одржана 25. и 26. јуна 2021. године у организацији Биркбек Универзиета у Лондону и Истраживачке групе за историју мањина. Др Игор Вукадиновић је представио своје истраживање на тему „The 1972 smallpox outbreak in Yugoslavia and the health status of the Albanian national minority in Kosovo“.