Вести

Међународни научни скуп Руско-турски рат 1877–1878

10.10.2017.

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу Руско-турски рат 1877–1878. г. и Источно питање (Русско- турецкая война 1877–1878 гг. и Восточный вопрос) који је одржан 18. и 19. септембра у Москви, Русија. Овај научни скуп су организовали: Руска академија наука, Институт за руску историју РАН и Амбасада Републике Србије у Руској Федерацији. Др Ристић је поднео реферат под насловом „Кнежевина Србија међу интересима великих сила – од Санстефана до Берлина“ (Княжество Сербия между интересами великих сил – от Сан-Стефано до Берлина). Др Ристић је разматрао међународни положај Кнежевине Србије у склопу интереса великих сила на Балкану током завршног периода Велике источне кризе.

Програм скупа

Најновије