Вести

Viae Romanae / Roman Roads : New evidence – new perspectives у Цириху

07.06.2017.

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном Конгресу: Viae Romanae / Roman Roads : New evidence – new perspectives у Цириху, од 31. маја до 3. јуна 2017. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: Some considerations about the Roman road network in central Balkan provinces.

Организатор међународне научне конференције био је Универзитет у Цириху, семинар за историју и проф. др Ане Колб (Universität Zürich, Historisches Seminar, Prof. Dr Anne Kolb).

Web site: http://www.hist.uzh.ch/de/fachbereiche/altegeschichte/lehrstuehle/kolb.html

Програм конгреса

Најновије