Вести

Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives. International Symposium Skopje, 18–21 September 2013.

30.09.2013.
Romanising Oriental Gods?

На међународном научном симпозију Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives / Romanisation des dieux orientaux? Transformations religieuses dans les provinces balkaniques à l’époque romaine. Nouvelles découvertes et perspectives, одржаном у Скопју од 18. до 21. септембра 2013. у организацији Македонске академије наука и уметности и Универзитета у Лајдену у сарадњи са Универзитетом у Тулузу, саопштења су поднела три сарадника Балканолошког института САНУ.

Др Владимир Петровић, виши научни сарадник: „The cult of Jupiter Dolichenus in Moesia Superior: mining aspects“; др Драгана Грбић, истраживач-сарадник: „Dii Paterni and national clubs. The epigraphic evidence for the Anatolian cults in the Roman province of Upper Moesia“, и др Сања Пилиповић: „All-seeing Helios: the example of the mirror from Viminacium  (Upper Moesia)“

Представљање скупа.

Програм скупа и књига апстраката.

Најновије