Visual Representations of Healthy and Diseased Bodies in the Early Modern Period (1450–1750)

slika Kolloquium

Др Валентина Живковић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној научној конференцији Visual Representations of Healthy and Diseased Bodies in the Early Modern Period (1450–1750) у Минхену (од 28. до 30. марта) по позиву организатора скупа др Михаела Штолберга, професора историје медицине са Универзитета у Вирцбургу. Др Живковић је имала излагање под насловом Plague Imagery and Reactions to the Plague in Istria: the Church of St. Roch in Draguć. Циљ конференције је успостављање дијалога између историчара уметности и историчара науке, с тежњом да се приступ теми ослободи истраживања „болести“ с ретроспективне тачке гледишта и нагласи потреба анализе писаних и визуелних извора у терминима Галенове теорије медицине. Конференција представља наставак рада започетог у децембру 2017. године у Италији, када је у организацији Monash University Prato Centre одржан скуп под насловом Representing Infirmity: Diseased Bodies in Renaissance and Early Modern Italy.

Програм скупа