Mеђународнa научнa конференцијa XLVIII Международнaя филологическaя научная конференция

Др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, и др Мирјана Мирић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовале су на међународној научној конференцији XLVIII Международнaя филологическaя научная конференция, са излагањима Use of the Evaluative Dative Reflexive 'si' in the Timok and Lužnica Vernaculars in Eastern Serbia (Ћирковић) и Areal analysis of the complementizer da omission in the Prizren-Timok dialectal area of the Serbian language (Мирић). Конференција је одржана од 17. до 28. марта 2019. у Санкт Петербургу (Русија), у организацији Филолошког факултета Санктпетербуршког државног универзитета. Међународна конференција окупила је бројне истраживаче из Русије и других европских земаља.

Програм скупа