LBK & VINČA Formation and Transformation of Early Neolithic Lifestyles in Europe in the second half of the 6th millennium BC

Др Мирослав Марић, научни сарадник Балканолошког института САНУ боравио је у Тибингену, по позиву Универзитета у Тибингену на научној конференцији „LBK & VINČA Formation and Transformation of Early Neolithic Lifestyles in Europe in the second half of the 6th millennium BC“. Том приликом одржао је презентацију под називом The Tisza divide. The missing late Neolithic transformation in the north Bačka region of Serbia. На конференцији је од 21 до 23. марта 2019. учествовало више од 40 предавача из целе Европе.