Singidunum and Viminacium: Roman Colonies and Military Strongholds on the Upper Moesian Limes

Др Влaдимир П. Пeтрoвић, виши нaучни сaрaдник Бaлкaнoлoшкoг институтa СAНУ боравио је у Темишвару по позиву Универзитета Вест и Центра за археолошке студије „Constantin Daicoviciu“ од 10. до 12. децембра 2018. године. Том приликом одржао је семинар од два двочасовна предавања студентима основних и мастер студија археологије као и заинересованим универзитетским професорима и научницима. Теме предавања биле су: Singidunum and Viminacium: Roman Colonies and Military Strongholds on the Upper Moesian Limes и The Iron Gates in the Eve of Dacian Wars: The Infrastructural Works.